Acreditació dels Màsters Universitaris en "Llengües Aplicades" i en "Ensenyament d'Espanyol / Català per a immigrants"

El comitè d'avaluació externa per a l'acreditació titulacions entrevistarà diferents colectius el proper 15 març

Descarregar Pdf

El proper divendres 15 de març el Comitè d'Avaluació Externa realitzarà tot un seguit d'entrevistes amb diferents col·lectius per tal de procedir a l'avaluació conduent a l'acreditació de les titucions:

  • Màster Universitari en Llengües Aplicades
  • Màster Universitari en Ensenyament d'Espanyol/Català per a immigrants,

Aquestes entrevistes tindran lloc a la Sala de Juntes de la 3a planta en els horaris i amb el col·lectius següents:

09h00 - 09h15 : Recepció per part de l'equip directiu de la Facultat

09h15 - 10h00 : Audiència amb l'equip directiu i el comitè d'avaluació interna

10h15 - 11h00 : Audiència amb alumnes dels dos màsters

11h15 - 12h00 : Audiència amb professorat dels dos màsters

12h00 - 12h30 : Pausa-cafè

12h30 - 13h15 : Audiència amb els alumnes diplomats

13h30 - 14h15 : Audiència amb els empleadors

14h15 - 16h00 : Pausa-dinar

16h00 - 16h45 : Audiència oberta

16h45 - 18h00 : Treball intern del comitè d'avaluació externa

18h00 - 18h15 : Presentació de les conclusions preliminars i finalització

 

AQU Catalunya