Aprovat el calendari d'elecció a degà / degana de la Facultat de Lletres

Descarregar Pdf

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A DEGANA / DEGÀ

FACULTAT DE LLETRES

2018

 

 

CALENDARI ELECTORAL

 

 

5/12/2018

Junta de Facultat

(aprovació del calendari electoral)

 

Del 5/12/18 a l’11/12/18

Presentació de candidatures a la comissió electoral

 

12/12/18

Proclamació provisional de candidatures

 

Del 12/12/18 al 13/12/18

Presentació de posibles impugnacions a les candidatures

 

14/12/18

Resolució de les impugnacions a les candidatures i proclamació definitiva de les candidatures (*)

 

Del 17/12/18 al 18/12/18

Campanya electoral

 

19/12/18

Jornada de reflexió

 

20/12/18

Junta de Facultat: ELECCIONS

A les 11.00

 

 

(*) Del 14 al 18 de desembre: vot anticipat i vot per correu