Estudiants de la UdL podran ser professors bilingües a França

Descarregar Pdf
escola futura
Foto: Facultat de Lletres

 

 

Els estudiants de la Universitat de Lleida podran, des d’ara mateix, esdevenir professors d’occità/francès a França. Aquesta novetat s’inscriu en el marc d’un projecte POCTEFA liderat per l’Ofici Public de la Lenga Occitana, en el qual participen diverses universitats, altres centres educatius i organismes públics de l’Estat francès a més de la mateixa Universitat de Lleida. Podeu obtenir-ne informació detallada a la següent adreça : https://www.eskola-futura.eu/ca/le-projet/

Fins ara, la Universitat de Lleida ja disposava d’intercanvis Erasmus amb la Universitat de Tolosa – Joan Jaurés i amb la Universitat de Montpeller – Paul Valéry. En el cas de la primera, concretament, en el marc Erasmus +, que permeten anualment no només que estudiants dels respectius centres cursin un any dels seus estudis a l’altre costat de la frontera i es perfeccionin en occità i català, sinó igualment sessions específiques de professors tolosans a la Universitat de Lleida (que afecten tots els que cursen Filologia Catalana i Estudis Occitans) i de professors catalans a Tolosa cada any, i que fins ara han estat un èxit incontestable.

Ara, en el context d’aquest projecte, els estudiants de la Universitat de Lleida que hagin cursat el seu quart any a Occitània en el marc Erasmus, podran seguir una preparació suplementària del professorat de tan sols un any de durada a l’escola de formació del professorat i esdevenir, un cop superat el concurs pertinent, membre de la comunitat docent de l’Estat francès com a professor d’occità bilingüe. Cal remarcar que, en aquest moment, la quantitat de places ofertes cada any per exercir de professor d’occità és inferior al nombre de candidats que s’hi presenten, amb la qual cosa AQUEST PROJECTE PERMET UNA INSERCIÓ LABORAL RÀPIDA, EFECTIVA I DE QUALITAT als estudiants de la nostra universitat. Alhora posa en valor les competències en llengua occitana, en català i en francès, tant les adquirides prèviament com les obtingudes durant aquest període de formació. La Universitat de Lleida, a més, podrà acollir estudiants occitans que desitgin perfeccionar-se en occità i català.

 

Els estudiants que s’acullin a aquest projecte obtindran, en el decurs de dos anys, una quantitat de 12.000€ (6000€ anuals) per no tenir cap tipus de preocupació material en la seua estada a Occitània, una quantitat que no és incompatible amb altres tipus d’ajuda econòmica. Rebran, per altra banda, més enllà dels cursos reglats, una formació específica tant en occità com en francès durant la seua estada formativa que els permetrà un domini superior d’aquestes dues llengües.

 

S’hi poden acollir tots els estudiants que puguin optar al conveni Erasmus en àmbit lingüístic amb els dos centres occitans esmentats abans d’iniciar el quart any dels seus estudis a la Universitat de Lleida. Igualment, de manera secundària, hi poden optar estudiants que hagi obtingut el Grau en filologia.

 

El termini per presentar candidatures per al curs 2018-2019 conclou el 15 de maig. En la següent adreça hi trobareu més informació : https://www.eskola-futura.eu/ca/formation/etudiant-de-luniversite-de-lleida/