Jornada doctoral del programa “Territori, Patrimoni i Cultura”

La sessió té com a objectiu donar a conèixer les diferents investigacions que es realitzen en aquest àmbit i la interrelació amb la resta de la comunitat acadèmica

Descarregar Pdf

 

 

El passat dimecres 18 d’octubre va tenir lloc la Jornada Doctoral del curs 17/18 del Programa de Doctorat “Territori, Patrimoni i Cultura” de la Facultat de Lletres. La jornada, que se celebra a l’inici de cada curs acadèmic com a inauguració d’aquest, té com a objectiu que els alumnes que inicien tercer curs de doctorat exposin, de manera sintètica i clara, els objectius i primers resultats obtinguts de les seves recerques, en un màxim de 5 minuts.

La sessió, que té el reconeixement d’activitat formativa per als doctorands assistents (cada doctorand n’ha d’haver realitzat dues al finalitzar la seva investigació), es va dividir en dues parts: La primera, des de les 10 hores i fins a les 12 hores del matí, va contemplar les exposicions d’un total d’onze doctorands dels àmbits d’art, antropologia, història, geografia, comunicació, filologies i literatures catalana, castellana i anglesa. La segona part de la jornada, fins a les 14 hores, va esdevenir una sessió conjunta entre professorat i alumnat del programa de doctorat per tal de valorar els tres primers anys d’implantació del Pla Nou de doctorat. Igualment, es van atendre dubtes, suggeriments i d’altres aspectes a comentar que afectessin els doctorands, els doctors o el propi programa.

Així doncs, les tesis en curs presentades en aquesta jornada són les següents:

Àmbit d’art, antropologia, geografia i història.

 

BERNAUS SANTACREU, RAMON: El priorat de Santa Maria de Meià durant l’Antic Règim.

HERRERO CORTELL, MIGUEL ÁNGEL : Procedimientos, soportes y materiales utilizados en los obradores pictóricos de la Corona de Aragón (siglos XV y XVI).

SERRA GRAU, JOSEP: Rebels Transnacionals. La Xarxa Zapatista Catalana.

Àmbit de comunicació, filologia i literatura.

 

AMBOMO EPSE ONYA, MARIE NOEL: La evaluación del aprendizaje de lenguas extranjeras en los alumnos de enseñanza secundaria: el caso de la enseñanza del español en Camerún.

BADIA ESCOLÀ, ANDRATX: Estudi de l’obra narrativa de Joan Barceló i Cullerés.

COLLINS , CARLY: Global english and neoliberalism in Barcelona.            

ESCORIHUELA PUJOL, LAMBERTO: Literatura i cultura dels països de parla anglesa.

GRÀCIA DAMAS, ANNABEL: Llums i ombres en l’estandardització de la llengua catalana. El cas del dialecte nord-occidental.

JIMENEZ CORTIELLA, PATRICIA: Chronotopic Identities of Study Abroad Returnees.

ROYO CAMPO, ALBERT: La premsa a la demarcació de Lleida (1898-1939): Una anàlisi històrica i periodística.

ZONG NEBOUET, PASCAL CARMEL: “English-Medium Instruction” y (Nuevas) Tecnologías de la información y de la Comunicación: desarrollo de las competencias lingüística en la educación superior.

Sens dubte, jornades i actes com aquests afavoreixen el desenvolupament i la qualitat dels investigadors en formació de la Facultat i els seus respectius programes. Una bona manera, també, per a trobar noves vies de comunicació i posar al seu abast totes les eines per a una cooperació efectiva i fructífera.