La UdL atreu un Congrès internacional sobre l´escriptor grec Plutarc i el món de la mitologia amb seixanta experts d´arreu del món

Descarregar Pdf
Professors i becaris d´investigació de la UdL, especialistes en filologia grega i en Plutarc, que han participat en projectes nacionals i
internacionals, han organitzat el XIIIè Simposi internacional de la SEP,que duu per títol “Iconografia i valor dels mites en Plutarc”. En l´Acte
d´inauguració hi va participar Neus Vila, vicerectora d´alumnat. El director del Simposi, Josep Antoni Clua, catedràtic de Filologia grega, ha
explicat que “el simposi, que és triannual, ha pretès reflexionar sobre un tema novetós que no ha merescut fins ara l´atenció deguda, com és la
recepció dels mites en l´obra de Plutarc de Queronea, el savi grec que ha estat tan llegit des de l´antigor. La publicació dels resultats es farà
durant els mesos següents a la realització de l´encontre internacional”.

En aquest esdeveniment, únic a Lleida pel que fa al nombre d´hel.lenistes que s´hi han acostat (uns seixanta provinents de vuit països europeus i
d´EEUU), va tenir lloc a la Universitat de Lleida els dies 4, 5 i 6 d´octubre de 2018, i va estar organitzat pel Departament de Filologia
Clàssica, francesa i Hispànica i la Facultat de Lletres de la UdL, amb la col.laboració d´alguns catedràtics i professors de la UB.

L´eminent coneixedora de Plutarc, profª. Judith Mossman (Coventry University), va donar el tret de sortida, amb una xerrada inicial a
l´Auditori de l´Edifici Transfonterer) el passat dia 4 d´octubre i l´experta en mitología profª. Giulia Sissa (University of Los Angeles) va
dissertar sobre “Eros in Plutarch”, entre d´altres cinquanta tres conferenciants més. El Simposi, amb un nombre d´inscrits que gairebé va
arribar a la vuitantenta, va estar obert al públic en general i va pretendre ajudar a posar a Lleida i a la UdL  en el mapa de la difusió i
conreu dels estudis clàssics.

Durant el segon dia del Simposi, la profª Carme Figuerola, degana de la Facultat de Lletres, que va presidir l´Acte d´Homenatge del 30 Aniversari
de la SEP, va insistir en l´escaiença de fer simposis com aquest sobre el món grec antic per fer renéixer en la nostra societat el valor de les
Humanitats i dels estudis humanístics en general. I a la sessió final del Simposi internacional, el grup Arqueoescena va oferir "Ecos del Olimpo",
un Concert de música grega antiga amb dramatitzacions, a la Sala Víctor Siurana.