"La sonrisa vertical y la representación literaria de las minorias sexuales"

és la tesi doctoral que la Dra. Estrella Díaz va presentar ahir

Descarregar Pdf
tesi estrella díaz
Foto: Facultat de Lletres

Ahir dimarts 23 de maig la doctoranda Estrella Díaz va dur a terme la seva lectura de Tesi Doctoral a la Sala de Juntes del 3r pis de la Facultat. Amb el títol “La sonrisa vertical y la representación literaria de las minorias sexuales”, dirigida pel Dr. Rafael M. Mérida del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica, Díaz se sent plenament satisfeta de la seva Tesi Doctoral, realitzada en quatre anys i mig.

 

En aquest sentit, valora l’experiència com a doctoranda de manera satisfactòria quant a la recerca desenvolupada, els contactes i els professionals que ha pogut conèixer i amb els qui ha pogut compartir coneixement, l’assistència a congressos, etc. En el seu cas, també valora molt positivament haver pogut treballar en dos equips de recerca diferents, fet que l’ha enriquit, explica, de manera molt notable. D’altra banda, també fa constar la duresa mateixa de l’experiència viscuda, ja que fer una tesi no és una tasca senzilla, si bé indica que n’ha tingut la recompensa sobradament.

 

En un moment en el que viu el final d’una etapa, recomana a aquells doctorands que estiguin realitzant la seva investigació que siguin constants, que escriguin cada dia i que no siguin temptats de deixar-ho en cap moment, perquè un cop es deixa costa molt de reprendre-ho. En definitiva, anima a tots els doctorands a finalitzar les seves recerques convençuts del que fan i per a què ho fan. En aquest aspecte ha volgut remarcar, també, que la bona sintonia i relació amb el director de tesi esdevé, segons el seu parer, un fet fonamental en aquesta important passa de la trajectòria professional i vital de tot doctorand.