Programa d'Acollida Facultat de Lletres 13 de setembre 2021

Descarregar Pdf

PROGRAMA D’ACOLLIDA CURS 2021-2022

DATA: 13 de setembre de 2021

FACULTAT DE LLETRES

Grau en Estudis Anglesos

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Grau en Filologia Hispànica

Grau en Geografia

Grau en Història

Grau en Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció / Grau en Estudis Anglesos

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció / Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció / Grau en Filologia Hispànica

Doble titulació: Grau en Geografia / Grau en Turisme

Presentacció equip directiu i dels serveis universitaris

09.15 - 10.00  Sala d'Actes : Informació breu dels plans d'estudis / pràctiques / mobilitat / UdL acompanya - programa Nèstor / serveis universitariss

10.00 - 10.15  Sala d'Actes : Presentació de la unitat d'Informació i orientació universitària i del campus virtual

10.15 - 10.30  Sala d'Actes : Vídeos dels graus, amb experiències d'alumnes

10.30 - 10.45  Sala d'Actes : Benvinguda de la degana, M. Carme Figuerola

 

Presentació dels graus (coordinació)

Horari : 10.50 - 11.30

Aula 1.32A : Doble grau en Geografia i en Turisme

Sala de Juntes 2n pis : Doble grau en Llengües Aplicades i Traducció + Estudis Anglesos / Doble grau Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Catalana i estudis occitans / Doble grau en Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Hispànica

Aula 2.13 : Grau en Estudis Anglesos

Aula 2.37 : Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Aula 3.30 : Grau en Filologia Hispànica

Aula 1.32A : Grau en Geografia

Sala de Juntes 3r pis : Grau en Història

Aula 1.32B : Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

 

Grau en Periodisme i Comunicació Audiovisuals

11.00 - 11.15  Sala d'Actes : Benvinguda de la degana, M. Carme Figuerola

11.15 - 12.00  Sala d'Actes : Informació breu dels plans d'estudis / pràctiques / mobilitat / UdL acompanya - programa Nèstor / serveis universitaris

12.00 - 12.15  Sala d'Actes : Presentació de la unitat d'Informació i orientació universitària i del campus virtual

10.30 - 10.45  Sala d'Actes : Vídeos del grau, amb experiències d'alumnes

12.30 - 13.15  Sala d'Actes : Presentació del grau amb la coordinació