Programa de mentoria a la Facultat de Lletres

Vols ser mentor?

Descarregar Pdf

 

 

PROGRAMA DE MENTORIA A LA FACULTAT DE LLETRES

 

Qui pot ser mentor?

El mentor és aquell estudiant de la Facultat que fa un acompanyament i un assessorament dels   estudiants novells o que tenen dificultats acadèmiques o d’adaptació al sistema universitari.

Si vols ser mentor:

 

OBJECTIUS:

  • Facilitar a l’estudiantat novell la seva incorporació a la titulació i a la participació a la vida universitària en general.
  • Orientar sobre temes acadèmics (normatives acadèmiques; característiques de les assignatures; horaris i funcions de les tutories, estructura de la titulació…)
  • Orientar sobre aspectes socials (ingrés a la universitat; organització de la Facultat; instal·lacions; associacions d’estudiantat…)
  • Orientar sobre aspectes administratius (beques, tràmits de matrícula, altres tràmits i programes d’interès)
  • Promoure entre l’estudiantat el desenvolupament d’actituds i valors de compromís

En el marc del programa de mentoria s’organitzen diferents sessions informatives i formatives per a l’estudiantat mentor de manera que es puguin identificar les seves competències clau per a aconseguir els objectius del programa.

 

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA:

Cada mentor hauria de reunir-se presencialment almenys cinc cops durant l’any acadèmic, independentment que es mantinguin intercanvis per via electrònica.

El programa s’iniciaria al setembre-octubre i es tancaria al maig.

Els mentors es reuniran almenys dos cops l’any amb la Cap d’estudis del Centre per tal de treballar coordinadament amb el Centre i de millorar la qualitat de les seves reunions de mentoria.

Al final del programa hi haurà una avaluació del mateix, per part de mentors i mentoritzats.

L’estudiant mentor aconseguirà com a màxim 2 crèdits que podrà reconèixer per matèria transversal que li permetran completar els sis crèdits de l'assignatura matèria transversal i un certificat emès per  la Facultat. Podrà ser mentor un màxim de dos cursos consecutius.