Tercera edició del Concurs de Relats Curts

Commemora el 75è aniversari de la mort de Miguel Hernández i se celebra en el marc de la III Setmana de les Lletres Hispàniques

Descarregar Pdf
Cartell concurs de relats (firmado)
Imatge concurs relats curts

 

 

El Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Facultat de Lletres organitza la tercera edició del Concurs de Relats Curts, adreçat als estudiants matriculats en qualsevol dels Graus de la Facultat de Lletres −inclosos els de mobilitat−, així com als alumnes de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat dels instituts de la circumscripció de Lleida. En aquest sentit, s’establiran quatre categories, dues de les quals per als estudiants universitaris i les altres dues per als de secundaria i batxillerat repartides de la següent manera:

  • Categoria A: estudiants de qualsevol Grau de la Facultat.
  • Categoria B: estudiants de mobilitat en qualsevol Grau o titulació similar
  • Categoria C: estudiants de batxillerat
  • Categoria D: estudiants de 3r i 4t d’ESO

Si bé el relat és de temàtica lliure, tenint en compte que el 2017 es commemorà el 75è aniversari de la mort del poeta Miguel Hernández (Oriola, 1910 – Alacant, 1942) és conditio sine qua non que en els relats es faci menció o referència a algun títol, frase o vers de qualsevol de les seves obres, ja sigui poesia o teatre.

La data límit pel lliurament dels textos és el 9 de març de 2018 i dels premis es lliuraran en el transcurs de la III Setmana de les Lletres Hispàniques del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica a la Facultat de Lletres, en el lloc, data i hora que s'indicaran oportunament.

Per a més informació sobre les bases del concurs, premeu aquí.