Una nova recerca i interpretació d´una expressió de Teòcrit (Idil.li VI 18)

Una nova recerca de la UdL, en col.laboració amb les Universitats de Barcelona i Múrcia, publicada en la prestigiosa i centenària revista francesa “Revue des Études anciennes”: “Denotations and Connotations of the expression ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίθον (Theocritus Id. VI 18)”

Download Pdf

La recerca l´ha realitzada el prof. Josep Antoni Clua, hel·lenista i docent de la Facultat de Lletres de la UdL, amb la col·laboració dels grups de recerca de la Universitat de Múrcia (“Vocabulario religioso griego”) i de la Universitat de Barcelona (“Tragicitat i el tràgic”), als qual pertany el professor de la UdL. La recerca ha estat realitzada en sengles estades de recerca a les Universitats de Coimbra (2003) i Siena (2015), on ha pogut treballar en la consulta i interpretació de documentació especialitzada sobre el vers de l´idil.li de Teòcrit en qüestió, aprofitant l´intercanvi docent i de recerca amb els professors Simone Beta (Univ. di Siena) i Delfim Leao (Universitat de Coimbra).

Aquest estudi proporciona nova informació sobre el sentit tradicional que des de sempre s´ha atorgat a l´expressió usada per Teòcrit ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίθον (Idil.li VI 18), és a dir “(ella) mourà la pedra de la línia”.

 

La recerca proposa interpretar l´expressió com a “signe de desesperació o frustració”. La frase pot oferir la connotació complementària de kléros “de naturalesa aleatòria”, és a dir, “provar sort”, vinculada a la pràctica grega de l´endevinació. La interpretació del proverbi que s´analitza estaria lligada a la invenció per Palamedes, “prótos heuretés” (primer inventor), entre d´altres invencions, d´un joc de taula similar (πεττεία i τὸ πεττεύειν), i a la hipótesis d´A. Brélich que enfatitza la importància cultural del rol desenvolupat per la cleromància. La clau d´aquesta possible interpretació en l´Idil.li VI de Teòcrit pot ser la hipòtesi segons la qual “Dafnis va personificar Odisseu”, i aquest darrer heroi era enemic de Palamedes, segons la versió mítica més antiga.

 

Es pot llegir l´article al següent enllaçresum de l´article: “Denotations and Connotations of the expression ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίθον (Theocritus Id. VI 18)”

 

 

Abstract en angles de la recerca:

 

This paper aims at completing the “canonical” explanation of the expression “(she) will move the pebble from the line” (ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίθον), used in Theocritus, Id. VI 18. The author proposes to interpret it also as a “sign of despair or frustration”. The phrase can offer the complementary connotation of κλῆρος, “of a random nature” (to try one’s luck) linked to the Greek practice of soothsaying. The interpretation of the proverb which is offered here is linked to the invention  by Palamedes, πρῶτος εὑρετής of this, or similar, board game(s) (πεττεία and τὸ πεττεύειν), and to the hypothesis of A. Brélich which emphasizes the important cultural role played by cleromancy. The key to this interpretation in Idyll VI may be the hypothesis that “Daphnis personified Odysseus”.

 

Professor Josep Antoni Clua