Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen continuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i escola de la UdL té el seu propi SGIQ, però gran part dels procediments que en formen part són comuns a tota la universitat.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Lletres es troba recollit en:

Professor responsable dels procediments de Qualitat a la Facultat de Lletres: Carles Salazar Carrasco, vicedegà de Suport a la Qualitat Acadèmica i Internacionalització

   Darrera modificació: