Jornada d'Orientació Professional

Facultat de Lletres, 3 d'abril de 2024

Descarregar Pdf

JORNADA D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

FACULTAT DE LLETRES, 3 d'abril de 2024

 

Aula 2.13

 

10h00 – 10h15

Benvinguda i presentació de la Jornada - Aula 2.13

- Dra. Isabel Santaulària, degana de la Facultat de Lletres

- Dra. Emma Domínguez, vicedegana d’Estudiantat de la Facultat de Lletres

 

10h15 – 11h30

Conèixer l’entorn professional - Aula 2.13

Moderador: Sr. Xavier Solé, secretari tècnic d’Alumni UdL

 

- Sra. Olga Fuertes, tècnica de l’àrea de serveis educatius i formació permanent als Serveis Territorials d’Educació a Lleida

- Sr. Santi Sans, recursos humans Grup Segre

 

Pausa 11h30 – 12h15

 

12h15 – 13h30

Experiències professionals

 

Filologies – Sala Juntes 2a planta

Moderadora: Cristina Solé, vicedegana de Projecció Exterior de la Facultat de Lletres

 

- Sr. Josep M. Boladeras, tècnic en dinamització lingüística IL

- Sra. Anna Sàez, directora de Segre

- Sra. Cristina Śliwa, agència de traducció Fast.txt

 

 

Història / Art / Geografia – Sala juntes 3a planta

Moderador: Sr. Xavier Solé, secretari tècnic d’Alumni UdL

 

- Sra. Iolanda Enjuanes, arxivera a l’Ajuntament de Lleida

- Sr. Antoni Jové, coordinador d’exposicions a La Panera

- Sra. Sara Perelló, tècnica a la cooperativa d’Arbeca

 

Experiències professionals

Moderadora: Beatriz Gómez, Cap d’Estudis de la Facultat de Lletres

 

Comunicació – Aula 2.13

- Sra. Irina Cluet, video creator a Cosmopolitan

- Sr. David Benito, Xarxa Audiovisual de Catalunya

- Sra. Laura Gómez, el Periòdic d’Andorra

- Sra. Anna Requena, AR comunicació