La importància de les pràctiques laborals en la formació dels futurs docents

La Jornada estimula la connexió entre els estudiants, la realitat docent i les exigències de la societat actual

Descarregar Pdf
DSC00276
Foto: Facultat de Lletres

 

 

La projecció i l’orientació laboral dels i les estudiants, i l’assoliment de les respectives perspectives personals i professionals,és un dels principals compromisos i responsabilitats de la Facultat de Lletres. Laseva transversalitat potencia i estimula un Programa de Pràctiques que cerca adequar-se a un present i, sobretot, a un futur de qualitat i d’èxit, però també de responsabilitat social i ètica.

L’aposta per un ensenyament i unes relacions de qualitat i de proximitat permeten, a més, dedicar tots els esforços a ajustar les pràctiques de Grau al perfil de cada alumne. En aquest sentit, la Facultat impulsa la vocació docent dels seus estudiants, atès el seu compromís vers l’educació i el món educatiu, ben palès en la II Jornada Formativa sobre Pràctiques en Centres Docents organitzada per la Facultat de Lletres en col·laboració amb els Serveis Territorials d’Ensenyament.

En aquesta, la Degana de la Facultat M. Carme Figuerola va fer especial incidència en la fonamental i indestriable relació entre l’educació secundària i la universitària com a eix de la formació personal i professional permanent. Igualment, la funció social i ètica que acompleix el món de l’educació fa imprescindible i necessari conèixer les exigències i les necessitats que demanda la societat actual i a les quals els futurs docents han de saber respondre. En efecte, doncs, “per construir les pròpies estratègies docents és necessari conèixer el context de l’ensenyament secundari, la seva polivalència i la seva interdisciplinarietat”, va remarcar la Degana.

Els interessos i les il·lusions de futur concebuts pels estudiants es relacionen directament amb l’exigència i les demandes de la societat actual que, d’altra banda, reclamen un compromís i unes habilitats cíviques i emocionals inherents al món de l’educació i al seu component vocacional. Aquestes experiències i necessitats socials actuals interpel·len clarament la funció ètica i social de la Facultat, la qual s’ocupa i es preocupa del procés formatiu dels futurs docents, de l’adquisició de les competències necessàries, així com de saber-les adaptar i desenvolupar en els diferents contextos personals i professionals.