Pensament, onomàstica i tradició clàssica en el món clàssic i medieval (VII): El mite grec i la literatura

Universitat d?estiu, UdL, Lleida, del 6 al 8 de juliol de 2022

Descarregar Pdf

 

Es tracta d’un curs interdisciplinari (setena edició, amb nous continguts) que pretén analitzar les relacions del mite grec amb la literatura:
el mite de Caront a la literatura grega, les heroïnes gregues a la Ilíada i a la tragèdia (Helena o Medea lliure i assassina), l’etopeia de l’heroïna
(aspectes de la construcció mitològica i literària de l’arquetip heroic de la dona), el mite en els papirs musicals tràgics grecs, els Relats verídics
de Llucià de Samòsata i el mite homèric, així com la recepció de la literatura (Bécquer i el mite grec).
El curs està adreçat a l’alumnat de les facultats de Lletres i de Ciències de l’Educació, a mestres i professors de primària i secundària, però
també al públic en general, atès que s’explicaran conceptes molt bàsics abans d’entrar en qüestions d’especialització.

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació: Josep Antoni Clua Serena (Departament de Filologia Clàssica, Hispànica i Francesa de la UdL)

Equip docent: Josep Antoni Clua Serena (UdL), Montserrat Camps Gaset (Universitat de Barcelona), Pilar Gómez Cardó (Universitat de Barcelona), Maribel Panosa
Domingo (UdL), Carlos Rizos Jiménez (UdL) i Jordi Redondo Sánchez (Universitat de València)

Durada: a) 20 hores b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont

Preu: 55,34 € estudiants, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta