Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de les titulacions (SGIQ) que ha estat certificat per AQU Catalunya. El SGIQ garanteix que una titulació és gestionada d'acord a un conjunt de procediments establerts que es revisen continuament per tal d'identificar els aspectes que es poden millorar. Cada facultat i escola de la UdL té el seu propi SGIQ, però gran part dels procediments que en formen part són comuns a tota la universitat.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Facultat de Lletres es troba recollit en:

Enllaços d'interès

Link: Unitat de Qualitat i Planificació Docent UdL

Link: Informes de Seguiment Anual de les titulacions de la Facultat de Lletres

Responsables

Vicedegà de Qualitat Acadèmica i Internacionalizació: Guzman Mancho Barés

Gestora de la Qualitat i suport a la Direcció: Yolanda Ramos Lozano

Despatx 0.32 Edifici Rectorat

qualitat.lletres@udl.cat

973 70 22 31

Mapa de processos  

 

   Darrera modificació: