Ir al contenido principal de la página

VÍDEOS

La Facultat de Lletres

Presentació gener 2020

La Facultat de Lletres, situada al campus del Rectorat, és el centre que acull estudis humanístics i de ciències socials de la UdL. Concretament, els d’Història, Història de l’Art, Geografia, Comunicació i Periodisme Audiovisuals, Estudis Filologia Catalana i Occitana i Filologia Hispànica.

Enquestes de satisfacció sobre el professorat

Termini per respondre les enquestes:

Graus: de l'1 de desembre al 9 de gener

Màsters: de l'1 de desembre al 20 de febrer

Innovacions docents i adaptació a la situació sanitària

Durant aquest curs acadèmic la Facultat de Lletres ha adaptat la seva docència als requeriments sanitaris de la Covid-19, introduint noves metodologies en totes les seves titulacions. En aquest vídeo podeu veure un recull de com, des de diferents assignatures, s'ha apostat per una docència que va més enllà de les classes magistrals, buscant noves formes de difondre el coneixement per tal que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques de cada matèria.

Tot allò que has de saber sobre el TFG

G r a u en H i s t ò r i a

G r a u en Geografia

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aL90RtLFjPA?si=jmvkt5dTK6Nc4gZ_" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Grau en Filologia Hispànica i Doble titulació en Llengües Aplicades i traducció + Filologia Hispànica

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans i Doble titulació en Llengües Aplicades i traducció + Filologia Catalana i Estudis Occitans

Grau en Estudis Anglesos

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Doble titulació en Llengües Aplicades i Traducció

La Facultat de Lletres, la meva Facultat

Activitats culturals de la Facultat

Simposi Màrius Torres

M e n t o r i a - guia docent

M e n t o r i a - biblioteca

Simposi Màrius Torres 12

13a Jornada de Campus Oberts per a Famílies

El dissabte 4 de març de 2017 la Facultat de Leltres va rebre prop d'una cinquantena de visitants. Amb motiu de la Jornada de Campus Oberts per a famílies diversos assistents de la província i també de Tarragona i Andorra van visitar les instal·lacions del Centre.

 

Orles Facultat de Lletres 2019

Padrí de les promocions Víctor Amela

XLII Promoció d’Història, XXXVI Promoció de Geografia i Ordenació del Territori, XXXII Promoció d’Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic, XL Promoció d’Estudis Hispànics: llengua i literatura, XXXIX Promoció d’Estudis Catalans i Occitans i XXXII Promoció d’Estudis Anglesos, i XVI Promoció de Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Sala d'Actes de la Facultat de Lletres, 7 de juny de 2019

Orles Facultat de Lletres 2017

Padrina de les promocions Sra. Clàudia Pujol

XL Promoció d’Història, XXXIV Promoció de Geografia i Ordenació del Territori, XXX Promoció d’Història de l’Art, XXXVIII Promoció d’Estudis Hispànics: llengua i literatura, XXXVII Promoció d’Estudis Catalans i Occitans, XXX Promoció d’Estudis Anglesos i  XIV Promoció de Comunicació i Periodisme Audiovisuals

 

26 de maig de 2017, a les 18.30 hores a la nau central de la Seu Vella

Life is for the living

Alumnes d'Estudis Anglesos mostren les seues habilitats teatrals

Alumnes de Comunicació participen al Bloc Europa, canal 33

El retorn dels vínils. Berta Lacruz. Nimega

Alumnes de Comunicació participen al Bloc Europa, canal 33

L'herència comunista de Lorena Giménez

Alumnes de Comunicació participen al Bloc Europa, canal 33

L'altra capital dels Nobel, d'Ildefonso Pla

Orles Facultat de Lletres 2016

Padrina de les promocions Care Santos

XXXIX Promoció d’Història, XXXIII Promoció de Geografia i Ordenació del Territori, XXIX Promoció d’Història de l’Art, XXXVII Promoció d’Estudis Hispànics: llengua i literatura, XXXVI Promoció d’Estudis Catalans i Occitans, XXIX Promoció d’Estudis Anglesos i  XIII Promoció de Comunicació i Periodisme Audiovisuals

3 de juny de 2016

18h30 Nau Central Seu Vella

50 ANIVERSARI 1971-2021

Agenda