Procés d'acreditació del Grau en Llengües Aplicades i Traducció - 28 d'abril de 2023 - Sala de Juntes 2n pis - Edifici Lletres Rectorat

Descarregar Pdf

Procés d’acreditació del Grau en Llengües Aplicades i Traducció

Dia 28 d’abril de 2023 - Sala de Juntes 2n pis - Edifici Rectorat

08h50 – 09h00 Benvinguda institucional (equip directiu)

09h00 – 10h00 Entrevista amb equip directiu i comitè d'avaluació interna (CAI)

10h00 – 11h00 Entrevista amb estudiantat

11h00 – 11h15 Pausa

11h15 – 12h15 Entrevista amb professorat

12h15 – 12h45 Visita a les instal·lacions

13h00 – 14h30 Pausa – Dinar

 

14h30 – 14h45 Entrevista amb PAS

14h45 – 15h00  Audiència oberta*

15h00 – 15h50 Entrevista amb població graduada

16h00 – 16h45 Entrevista amb col·lectiu ocupador

16h45 – 17h15 Elaboració de conclusions (treball intern del CAE)

17h15 – 17h30 Conclusions preliminars i comiat (equip directiu i CAI)

 

*Les persones que no hagin estat convocades en les audiències poden participar en el procés d'avaluació a través de l'audiència oberta (14:30h a 15h).