Procés d'acreditació dels Graus en: Geografia; Filologia Catalana i Estudis Occitans; Estudis Anglesos; i Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Descarregar Pdf

7 d’octubre de 2022 – lloc Sala de Juntes de la 2a planta

08:50 - 09:00 Benvinguda institucional (equip directiu)

09:00 - 10:00 Entrevista amb equip directiu i comitè d'avaluació interna

10:00 - 10:15 Pausa

10:15 - 11:00 Entrevista amb estudiantat de Grau en Geografia i Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

11:00 - 11:45 Entrevista amb estudiantat de Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans i Grau en Estudis Anglesos

11:45 - 12:15 Audiència oberta

12:15 - 13:00 Entrevista amb professorat de Grau en Grau en Geografia i Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

13:00 - 13:45 Entrevista amb professorat de Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans i Grau en Estudis Anglesos

13:45 - 15:00 Dinar

15:00 - 15:45 Visita a les instal·lacions (Facultat de Lletres i Magical Lleida)

15:45 - Final de la visita

13 d’octubre de 2022 - virtual

09:15 - 10:15 Entrevista amb graduats

10:15 - 10:30 Espai connexió/desconnexió d'assistents a audiències

10:30 - 11:15 Entrevista amb empleadors

11:15 - 12:45 Treball intern del CAE

12:45 - 13:00 Conclusions preliminars i comiat