"Reptes de recerca en història de les dones"

Descarregar Pdf

La catedràtica d'Història Maria José Vilalta és l'editora del volum "Reptes de recerca en història de les dones" que publica edicions de la Universitat de Lleida.

Es tracta d'un llibre de preguntes i d'interpel·lacions científiques que reuneix alguns dels reptes actuals que, hores d'ara, composen l'àmbit de la recerca en història de les dones i història del gènere femení. La seva pretensió se centra en prioritzar el debat i l'apertura de noves vies per a la investigació avançada i especialitzada. Està organitzat en tres grans blocs o àmbits de recerca. El primer se cesntra en qüestions de teoria, mètodes i fonts documentals; el segon proposa interrogants relacionats amb l'economia i el tercer s'insereix en el vast domini de la història cultural.