Seminari sobre fake news

Descarregar Pdf
El 8 de juny se celebra el seminari titulat "Workshop on Factuality", que pretén crear un fòrum de discussió sobre diferents
temes relacionats amb el camp de la factualitat, que abraça aspectes com els graus de certesa, la veridicalitat i la subjectivitat.

La discussió se centrarà especialment en el camp del periodisme,concretament, la verificació i el fact-checking, que tenen implicació
directa en la detecció de les fake news. Així, el contingut de les presentacions es focalitzarà, sobretot, en la factualitat en els textos
periodístics dels mitjans de comunicació digitals i en els textos de les xarxes socials.

A la secció de comunicacions participaran investigadors que abordaran el tema tant des del punt de vista del processament computacional del
llenguatge natural, especialment amb la descripció de diferents eines o recursos relacionats amb la detecció d’esdeveniments en els textos i la
verificació de la informació, com des de l'àmbit més estrictament lingüístic, en relació amb els graus de certesa amb què els narradors
dels textos expressen les situacions descrites.

A més, a la taula rodona, titulada “El paper de la tecnologia a les fake news”, es compatarà amb la participació de periodistes especialistes en la
 verificacióde notícies textuals i imatges, així com divulgadors de les tecnologies de la llenguai desenvolupadors d'empreses dedicades a aquest 
àmbit. Entre tots ells, es pretén posar en comú els avantatges i les limitacions de les eines automàtiques pròpies d'aquest camp q,  així com
realitzar una aproximació sobre quin és el grau de coneixement i ús d'aquestes eines en la tasca diària dels periodistes. que treballen
als departaments de verificació dels mitjans de comunicació, tant a nivell espanyol com internacional.

Aquest Workshop s'organitza en el marc del projecte TAGFACT: Del text al coneixement: factualitat i graus de certesa en espanyol(finançat pel
Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat – FFI2017-84008-P). L'objectiu general d'aquest projecte, que es troba en la fase final, ha
estat elaborar una representació exhaustiva dels valors que intervenen en la factualitat de les situacions narrades als textos, així com crear
una eina automàtica d'anotació d'aquest tipus d'informació i un corpus sobre factualitat en espanyol. Tot el projecte ha estat desenvolupat a
partir de l'anàlisi de notícies en aquesta llengua.

L'esdeveniment se celebrarà de forma híbrida a la Universitat de Barcelona. La inscripció és gratuïta i pot fer-se fins el 5 de juny.

Podeu consultar el programa complet a:

https://tagfactworkshop.wordpress.com