Secretaria Acadèmica

Per a l'atenció presencial cal demanar cita prèvia:

Tel: 973 70 21 08 - 973 70 20 64

Correu electrònic a: lletres.secretariacentre@udl.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores.